Elektro výroba a montáž

Komplexní řešení dodávek a montáží zařízení elektro a technologických celků.

Zajišťujeme montáže, rekonstrukce, opravy a údržbu od slaboproudých zařízení až po zařízení do 1000V i do prostředí nebezpečí výbuchu.

Oblast elektro, MaR a ASŘ

 • Projekty a dodávky řídících systémů v oblastech:
  – energetiky – kotle na biomasu, uhelné kotle, …
  – úpravárenství vody – demineralizační stanice, čerpací stanice, …
  – strojírenství – pásové dopravníky, lanové tahače, …
  – chemického průmyslu – dmýchadla na zvýšení účinnosti vodíku, …
 • Generální a střední opravy technologických celků
 • Montáže vnitřních rozvodů včetně rozváděčů, montáže rozvoden do 1000V, dodávky a montáže osvětlovacích těles v objektech, kabelové trasy, impulsní potrubí, montáže stanovených měřidel neelektrických veličin, MaR výměníkových stanic
 • Výchozí a periodické revize
 • Speciální zakázky:  kotle na bioodpad, elektrokotle, využití sluneční energie

Výrobní a testovací zařízení pro automotive

Významným segmentem naší působnosti je automatizace výrobních a testovacích zařízení, které najdou své uplatnění v automobilovém průmyslu.

Máme zkušenosti s automatizací:

Gross Leak – Automatizace testovacího zařízení pro kontrolu těsnosti a deformace chladičů tlakem vzduchu. Zařízení zajistí uchycení výrobku, testování a měření, vyhodnocení a zobrazení výsledků na displayi a finální označení výrobku. Výsledky jsou zaznamenány do databáze, ke které je přístup pomocí webserveru. Deformace chladiče jsou vyhodnoceny za použití digitálních kontaktních sond.

Stůl pro předmontáž rámů – Stanoviště pro kontrolu kompletnosti sestav a podsestav při výrobě chladících jednotek. Zařízení provádí automatickou vizuální inspekci přítomnosti objektů pomocí kamerového systému se strojovým viděním. Identifikace a značení výrobků systémem čarových kódů. Komunikace s nadřazeným systémem výroby.

Frézovací stroj – Automatizovaný stroj, který ve třech krocích postupně zbaví obrobek svarové housenky. Stroj dokáže pracovat na třech obrobcích zároveň.

Kompresorové stanice – MaR kompresorových stanic pro výrobu a průmyslovou dodávku stlačeného vzduchu, ovládání sušiček, vzduchových klap, řízení odvodňovačů.

Rozvodny NN

Rozvaděčové skříně vychází převážně z nabídky typového zařízení vlastní výroby.
Lze však vyrobit a dodat i atypické výrobky podle požadavků investora.
Skříně jsou vybavovány podle požadavků zařízením od výrobců komponentů
na českém trhu nebo dovezeným atestovaným zařízením.

Powered by themekiller.com