Projekce

Disponujeme vysoce kvalitní projekční a technickou základnou s mnohaletou praxí v jednotlivých oborech průmyslu. V rámci komplexních služeb společnost nabízí technickou přípravu zakázek, vypracování technických návrhů s cenovým rozpočtem, zpracování vlastní výrobní dokumentace pro realizaci, podrobné položkové rozpočty, vlastní technický dozor v průběhu stavby, vlastní technický dozor při uvádění technologie do provozu, tvorbu a odladěním programů pro systémy automatizovaného řízení.

Projekční činnost

– Vypracování dokumentace pro územní řízení včetně spolupráce s investorem až do získání územního rozhodnutí

– Vypracování projektové dokumentace staveb až do úrovně realizační dokumentace pro technologickou,  elektrotechnickou a stavební část, příp. pro systém řízení

– Vypracování výrobní dokumentace a řízení jakosti  dodávaného zařízení (včetně výroby)

Inženýrská činnost

– Výběr dodavatele od dokumentace po zajištění výběrového řízení na nejvhodnější dodavatele staveb, rekonstrukcí či oprav

– Zpracování zadávací dokumentace obchodních veřejných soutěží na domácí i mezinárodní úrovni včetně organizace výběrových řízení a následného zhodnocení nabídek

– Technická pomoc při výstavbě a provozu rozvodných zařízení, silnoproudých rozvodů, stanovených měřidel, měření a regulace, automatizovaného systému řízení technologických procesů

Powered by themekiller.com